Partners

Utvecklingen går allt snabbare. Kraven på funktionalitet och snabbhet ökar. Våra kunders kunder förväntar sig allt mer. Snabbare.

För att möta dessa förväntningar och för att kunna erbjuda våra kunder rätt lösning har Claremont valt ett antal strategiska samarbetspartners. Tillsammans har vi utvecklat ett flertal erbjudanden som gör att våra kunder blir ledande i den digitala transformationen. Dessa partnerskap gör att Claremont kan garantera expertkompetens inom till exempel säkerhet, ERP, logistik, finans, e-handel, testautomation och mobil arkitektur och att vi kan erbjuda lösningar som bygger på beprövad teknik. Kostnadseffektiva lösningar som gör att våra kunder stärker sin konkurrenskraft och i förlängningen blir vinnare.

Till toppen