Förbättring genom förändring

Detta är själva kärnan i Claremonts erbjudande till kunderna. Vi hjälper dem utveckla nya lösningar, system och metoder som effektiviserar deras verksamheter och stärker deras konkurrenskraft. Det är det vi menar med förbättring genom förändring.

Från idé till genomförande

Ju tidigare Claremont kommer in i bilden desto större nytta kan vi göra. Med djupa kunskaper om kundens affär kan vi skräddarsy sådana strategier, som är optimala för just det företagets situation och behov. Med de insikterna kan vi också mejsla ut de praktiska åtgärder som krävs för att köra hela projektet i mål. Vårt arbete börjar på idéstadiet. Men vi släpper inte taget förrän allt är genomfört och klart. Om ens då. För då gäller det ju att följa upp resultatet och ta nästa steg…

Från resurshjälp till strategihjälp

Claremont erbjuder inte bara skickliga konsulter som kan ställa upp med kort varsel. Vi erbjuder framför allt strategisk kompetens – rådgivare och projektledare – som kan analysera det affärsmässiga behovet och tillsammans med kunden initiera sådana projekt som skapar långsiktig förändring.

Från smal IT-kompetens till bred affärskompetens

Många av Claremonts medarbetare har spetskompetens som står i särklass. Det är vi stolta över. Poängen med att anlita Claremont är ändå inte att skaffa sig tillgång till enstaka fixstjärnor. Poängen är att dra maximal nytta av det mångfacetterade kunnande som våra medarbetare besitter tillsammans.

 

Kvalitet & Resultat

Om sanningen ska fram, så visst förekommer det ibland överord på hemsidor som denna. Kanske också vår?
Det minskar inte Claremonts skyldighet att redogöra för de viktigaste ambitionerna i vårt erbjudande till kunderna. Kvalitet är en sådan ambition. Samtidigt inser vi att den inte är något värd, förrän du prövat vad den står för i verkligheten. Därför uppmanar vi dig att göra just det. Och om du någon gång skulle beslå oss med att inte leva upp till ambitionen – högsta tekniska kvalitet, högsta funktionella kvalitet och högsta upplevda kvalitet – är det inte bara ett misslyckande för oss. Det är något vi omedelbart måste få veta, så att vi kan rätta till felet för dig. Våra kvalitetsambitioner är kompromisslösa. Faktum är, att vi brukar hålla vad vi lovar. Vårt sätt att klara det bygger inte på någon rocket science:

Vi lovar vad vi kan hålla.

Till toppen